Vyber co tě zajímá

Práce se seniory a osobami se ZTP

V roce 2012 se realizoval projekt  „Práce se seniory a osobami se ZTP“ , který byl uskutečněn za laskavé finanční podpory Nadačního fondu Veolia.nadace

Rehabilitační péče a sportovně rehabilitační aktivity pomohly mnoha seniorům po psychické stránce, zlepšil se jejich zdravotní stav ve smyslu pohybové aktivity, potlačil se negativismus vyvolaný vysokým věkem a prostředím kde tráví své stáří, u osob s ZTP byly konstatovány fyzické pohybové zlepšení a po psychické stránce samotné aktivní zapojení do jednotlivých činností. Pracovník Veolie a dobrovolník pan. Mocko si získal za své dobrovolnické aktivity značnou oblíbenost zejména mezi seniory. Jeho aktivní zapojení a pomoc při realizaci projektu způsobila např. opakované večery s hudbou i nad rámec projektu.